Apkures sistēmas principiālā shēma izmantojot 4-ceļu vārstu

Skaidrojumi abos attēlos

1 – apkures katls

2 – katla vadības modulis

3 – vadības moduļa displejs

4 – ventilators

5 – transportiera temperatūras sensors

6 – motora reduktors

7 – katla temperatūras sensors

8 – ūdens sildāmā boilera sensors

9; 24; 25 – apkures loka temperatūras sensors

10 – āra gaisa sensors

11 – mazā loka sūknis

12 – boilera sūknis

13; 20; 21 – apkures loka sūknis

14; 18; 19 – vārsta motors

15 – ūdens sildāmais boileris

16 – telpas termostats

17 – karstā ūdens recirkulācijas sūknis

26 – silto grīdu termostats, maks. temperatūra 55°C (atslēdz silto grīdu cirkulācijas sūkni sasniedzot maksimālo temperatūru)

27 – atpakaļgaitas aizsardzības sensors

28 – termiskais vārsts (55°C – 61°C)

29 – regulējams aizbīdņa principa vārsts

38 – hidrauliskais izlīdzinātājs

39 – papildus telpas termostats

DN – pašteci nodrošinošs diamerts

Apkures sistēmas principiālā shēma ar vairākiem apkures lokiem