Neljakäigulist klappi kasutava küttesüsteemi skeem

Selgitused piltidele

1 – küttekatel

2 – katla juhtmoodul

3 – juhtmooduli ekraan

4 – ventilaator

5 – transportööri temperatuuriandur

6 – mootori reduktor

7 – katla temperatuuriandur

8 – kuumaveeboileri andur

9; 24; 25 – kütteringi temperatuuriandur

10 – välisõhu temperatuuriandur

11 – väikese ringi pump

12 – boileripump

13; 20; 21 – kütteringi pump

14; 18; 19 – klapimootor

15 – kuumaveeboiler

16 – ruumi termostaat

17 – kuuma vee tsirkulatsioonipump

26 – põrandasoojustuse termostaat, maksimaalne temperatuur 55°C (lülitab põrandasoojustuse tsirkulatsioonipumba maksimaalse temperatuuri juures välja)

27 – tagasikäigu kaitse andur

28 – termiline klapp (55°C – 61°C)

29 – reguleeritav sulgeklapp

38 – hüdrauliline tasakaalustaja

39 – lisa ruumitermostaat

DN – isevoolu kindlustav kergjooksuklapp

Küttesüsteemi põhimõtteline skeem mitme kütteringiga